Requests: +380673503579
Payments support: +380961054615

E-mail: kushnirav [at] gmail.com

Accounting and requests: [email protected]

הארגון הציבורי "זלגודה" אוסף סיוע לצבאיים ואזרחיים אוקראינים

הארגון הציבורי האזורי חמלניצקי "זלגודה" אוסף עזרה חומרית וכספית לחיילים אוקראינים ואזרחים של העיר והאזור.

הארגון הציבורי "זלגודה" עוזר עם אספקה של ציוד, כלי מגן אישים ודברים של צרכים בסיסיים. כבר קיבלנו גנרטורים ממולדובה לתמיכה בהגנה עצמית מקומית והגנה על התשתית הקריטית של העיר. נרכשו סוללות עבור חטיבת הטנקים של אזור חמלניצקי. הארגון גם מעניק סיוע הומניטרי לאזרחים. כעת סיכמנו עם קרן הצדקה הנוצרית באיטליה, שתתרום דברים של צרכים בסיסיים לילדים (חיתולים, בגדים, מזון לתינוקות).

אנא כל איכפתי תשתתפו באיסוף עזרה חומרית לחיילים אוקראינים ואנשים אזרחיים. כרגע אנחנו אוספים ודברים של צרכים בסיסיים:

תחתונים תרמיים
גרביים
כפפות
פנסי ראש בשביל כוחות תקיפה אווירית

שריון גוף
קסדות
רכבי שטח משומשים מאירופה.

פרטים לזיכוי כספים במטבע לאומי

המוטב: הארגון הציבורי האזורי של חמלניצק "זלגודה"

מרשם המדינה המאוחד של מפעלים וארגונים של אוקראינה: 35703097

IBAN: UA903225400000026001101088689

בנק: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМІНБАНК»

ארגוני מיקרו-פיננסים: 322540

SWIFT: CIBFUAUK

פרטים להעברות במטבע חוץ

KRPO "ZLAGODA"

כתובת: אוקראינה, 29000, אזור חמלניצקי, העיר חמלניצקי, רחוב וולודימירסקה, בית 80, משרד 4.

בנק: JSC 'COMINBANK'

SWIFT BIC: CIBFUAUK

IBAN: UA903225400000026001101088689

כרטיסי תשלום:

כרטיס תשלום (Privat bank) – 5221 1911 1507 9476 המוטב: יו"ר "זלגודה" קושניר וולודימי

כרטיס תשלום (בנק АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМІНБАНК» ) - 5218320000113596 המוטב: יו"ר "זלגודה" קושניר וולודימיר

פרטים במטבע קריפטו:

ארנק BTC: 14qp6yW28D6RUhfcfjJHALwWCY4k29V5yV

ארנק ETH: 0xee97ccda9f74ab536fd7245e3d034703337eaef9

USDT (erc20): 0xee97ccda9f74ab536fd7245e3d034703337eaef9

USDT (trc20): TCZcU2daG3QxXGWoJGxpXzWPUsUnAxWyPf